Een afstemming speciaal voor de geboorteverwerking.

Een Luisterkind Geboorteverwerking-afstemming is in de basis een Luisterkind afstemming, echter nu specifiek gericht op een eventueel trauma, dat tijdens een periode in de baarmoeder, de geboorte, bevalling of kort na de geboorte is ontstaan, zowel bij het kind als de moeder.

De Luisterkind Geboorteverwerking-afstemming is een verdieping van de algemene Luisterkind methode. 

De conceptie, zwangerschap en geboorte… De start van een nieuw leven is een belangrijk moment dat bepalend kan zijn voor het leven dat volgt. Vanaf het begin van een mensenleven vormen zich diverse lagen. Juist de start is een gevoelige periode waarin indrukken en ervaringen extra hard binnenkomen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk als traumatische ervaringen worden opgeslagen. Daardoor kunnen er op verschillende niveaus bij moeder en kind problemen ontstaan.

Het kind

De grote overgang van conceptie naar geboorte wordt opgeslagen in de energie van het kind. Dat kan goed gaan, maar ook komt het voor dat deze ervaringen blijvende sporen nalaat. Dat is van invloed op de ontwikkeling van kind tot volwassene. Dit kan op verschillende momenten in het leven naar voren komen: vlot na de geboorte of na langere tijd, of zelfs pas als iemand volwassen is. Dat is niet te voorzien.

De moeder

De bevalling kan ook voor de moeder een traumatische ervaring zijn die in het vervolg van haar leven doorwerkt en tot problemen leidt. Het kan ook een goede hechting tussen moeder en kind in de weg staan en daardoor heeft het weer effect op de ontwikkeling van het kind.
Wat er in het volwassen leven is blijven hangen van moeilijke ervaringen bij de geboorte kan met een Luisterkind Geboorteverwerking-afstemming in beeld gebracht worden. Via de afstemming kijk ik naar de invloed van  de geboorte-ervaring op het hier en nu en wat de aanvrager eraan kan gaan doen.

Wanneer vraag je een geboorteverwerking afstemming aan.

Luisterkind methode afstemming

Wanneer er een trauma rond de geboorte is ontstaan, zijn er verschillende symptomen waar te nemen. Bijvoorbeeld:

 • Als er sprake is van een huilbaby.
  Wanneer oudere kinderen uiteenlopende          problemen hebben.
  De moeder zelf een trauma heeft overgehouden aan de bevalling.
  De moeder naar het kind een schuldgevoel heeft over zijn of haar geboorte.
 • De volwassene (man of vrouw) zelf  terug wil naar het eigen  geboortemoment

Welke informatie heb ik van jou nodig.

 • Ik wil graag weten hoe de thuissituatie is geweest rondom de zwangerschap en de bevalling.
  – hoe heeft u de zwangerschap ervaren.
  – hoe heeft u de bevalling ervaren.
  – op welke wijze heeft de aanstaande papa zich in de aanstaande gezinsuitbreiding verdiept.
  – waren er al andere kinderen en hoe zijn die bevallingen verlopen.
  – zijn de kinderen ook van beide ouders of uit eerdere relaties.
  – heeft u tijdens de zwangerschap medicijnen gebruikt.
  – bent u op een natuurlijk wijze zwanger geworden of is het door medische begeleiding gelukt.
 • En als dat laatste het geval is, op welke wijze bent u zwanger geraakt?

Voor uw eigen geboorte.

Wanneer u een aanvraag doet voor een Luisterkind Geboorteverwerking-afstemming voor uw eigen geboorte, is het van belang dat u navraag doet bij uw eigen ouders.
Hoe was de situatie toen.
Welk gevoel heeft u zelf over uw geboorte en welke lastige patronen treden er steeds op in het leven tot nu toe.
Wanneer de ouders niet meer leven of om een andere reden geen antwoord meer kunnen geven op uw vragen, dan zal de afstemming toch plaats kunnen vinden. 

De afstemming kan alleen aangevraagd worden door:

–  een van de ouders of beide ouders als het om een kind tot tien jaar gaat
–  een van de ouders of beide ouders met toestemming van het kind als het kind tien jaar of ouder is
–  het kind zelf, als het oud genoeg is om zelf aan te vragen
–  een volwassene voor zichzelf, om terug te kijken naar haar/zijn geboorte
–  een ouder om terug te kijken naar haar bevalling

Niet te vroeg aanvragen!

De aanvraag voor een Geboorteverwerking-afstemming kan pas worden aangevraagd als het kind 8 weken oud is. Het is niet verstandig om dit korter na de geboorte al te doen, omdat het kind de overgang van de baarmoeder naar de ‘buitenwereld’ nog verwerkt. Hij of zij mag rustig landen. De emoties van ouders kunnen nog hoog zitten. Zo kunnen ouder en kind eerst even rusten. Als ze te snel weer teruggaan naar dat moment, kan er zelfs een groter trauma ontstaan.

De aanvraag kunt u sturen naar  Info@praktijksepia.nl

Spiritueel

Spirituele Praktijk