Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Sepia verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezinssamenstelling
 • foto

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Sepia verwerkt gegevens die nodig zijn voor de door uw gevraagde diensten. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

 • Praktijk Sepia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Uit kunnen voeren van de diensten.
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Sepia zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u besluit geen diensten meer af te nemen worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Ik hanteer voor een Luisterkind afstemming een bewaartermijn van 2 weken waarna ik de gegevens, foto en de afstemming verwijder van mijn computer.

 

Sociale Media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op mijn socialmedia kanalen. Ik maak gebruik van:

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin

InLees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

 

Delen met anderen

Praktijk Sepia deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Sepia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Sepia gebruikt [bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking] cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijksepia.nl. Praktijk Sepia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Praktijk Sepia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijksepia.nl

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Sepia kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Nic. Beetslaan 178

Postcode en plaats: 2741 ZR Waddinxveen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 51723018

Telefoonnummer: 06-37626223

E-mailadres: info@praktijksepia.nl

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij ten alle tijden worden gewijzigd. Ik raad u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van dit privacybeleid.